Dziecko, niezależnie od tego ile ma lat, jest wrażliwym obserwatorem i odkrywcą, nawet jeśli jego możliwości percepcyjne nie są tak rozwinięte jak u osoby dorosłej; czuje i postrzega to, co dzieje się wokół. Dzieci w tej grupie wiekowej zaczynają swoją przygodę z nauką języka obcego. Dlatego tak ważne jest, żeby od samego początku rozwijać w nich poczucie własnej wartości oraz wiary w swoje możliwości językowe.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o najlepsze podręczniki oraz autorskie materiały dydaktyczne. Nauczanie odbywa się w formie atrakcyjnych ćwiczeń, aktywności językowych oraz kolorowych prezentacji multimedialnych. Polisensoryczność jest celowa i dostosowana do wieku i możliwości uczniów. Nie traktujemy uczących się języka obcego dzieci tak samo, często nawet 2-3 miesiące mogą oznaczać u dziecka olbrzymią zmianę w rozwoju emocjonalnym i intelektualnym, dlatego każde dziecko jest przez lektora traktowane indywidualnie i z należytą uwagą. Dzieci mają ogromną ciekawość, chęć samodzielnego odkrywania świata, dlatego też nasi lektorzy to nie tylko nauczyciele, ale również przyjaciele i współtowarzysze odkrywania tajników wiedzy. Nasi lektorzy są serdeczni, uśmiechnięci, cierpliwi i wrażliwi na potrzeby naszych Podopiecznych.

Program nauki w naszej placówce, jest tak zbudowany, aby uczniowie mogli przystępować do międzynarodowych egzaminów Cambridge (dostosowanych do ich wieku) bez dodatkowych kursów.

Nadrzędnym celem naszej placówki jest wysoki poziom nauczania oraz kompetentne i sumienne przygotowanie naszych uczniów do swobodnego posługiwania się językiem obcym.

Rodzice/Opiekunowie naszych Uczniów są na bieżąco i rzetelnie informowani o postępach swoich Podopiecznych oraz o realizacji programu nauczania.

Na zajęciach, ale i poza nimi, panuje serdeczny i familijny klimat, dlatego nie tylko dzieci, ale również ich Rodzice/ Opiekunowie chętnie spędzają u nas czas, a Uczniowie nie chcą wracać do domu!