Edulang prowadzi zajęcia grupowe oraz indywidualne dla młodzieży i dorosłych.

Na naszych kursach, prowadzonych przez doświadczonych i profesjonalnych lektorów, nasi słuchacze otrzymują rzetelną wiedzę i wymierne efekty nauki.

Na zajęciach kładziemy nacisk na aktywizowanie wszystkich sprawności językowych: słuchania, mówienia, czytania i pisania. Posiadamy najlepsze materiały do nauki, zarówno podręczniki jak i zasoby multimedialne. Skuteczna nauka języka, zwłaszcza w przypadku osób, które nie mają wystarczającej ilości czasu na naukę w domu, oznacza maksymalizację nauki na zajęciach.

Zajęcia indywidualne, które oferujemy naszym słuchaczom są „szyte na miarę”, czyli dostosowane do umiejętności i celów słuchacza.

Obecnie prowadzimy następujące grupy:

  • JĘZYK ANGIELSKI – KLASA 7 / GIMNAZJUM 2-3
  • JĘZYK ANGIELSKI – LICEUM 1-3
  • JĘZYK ANGIELSKI/młodzież – MATURALNY BRAINSTORM
  • Grupę konwersacyjną Upper Intermediate/dorośli – ULTIMATE SURVIVAL
  • Grupę Pre-Intermediate/dorośli – BASIC SURVIVAL
  • Grupa dedykowana/panie – LADIES FIRST