Dla biznesu

W zglobalizowanym świecie znajomość języka angielskiego jest niezbędna praktycznie w każdej dziedzinie. Jedną z takich dziedzin jest biznes, w którym trudno jest obejść się bez znajomości angielskich terminów. Mimo, iż język ten jest obecnie bardzo powszechny, wiele osób, zwłaszcza w środowisku biznesowym i korporacyjnym musi nieustannie podnosić swoje kompetencje językowe. W dobie rosnącej konkurencji rosną też wymagania, a zatem istnieje konieczność ciągłego doskonalenie się.
EduLang wychodzi Państwa potrzebom naprzeciw.

O nas

Jesteśmy Państwa angielskim wsparciem. Przede wszystkim zajmujemy się prowadzeniem lektoratów z języka angielskiego, ale także tłumaczymy teksty, zajmujemy się ich korektą. Pomagamy w opracowaniu prezentacji w języku angielskim.
Nasz zespół składa się z profesjonalnych lektorów języka angielskiego z bogatym, wieloletnim doświadczeniem, absolwentów renomowanych uczelni (studia stacjonarne: Lingwistyka Stosowana, filologia angielska), lektorów bilingwalnych (native speakerzy języka angielskiego i polskiego) oraz native speakerów języka angielskiego. Dla wszystkich lektorów zarówno język jak i jego nauczanie jest prawdziwą, życiową pasją.

Nasza metoda nauki języka angielskiego

Uważamy, iż najlepsze efekty osiąga się dzięki kompleksowej nauce, rozwijającej wszystkie zdolności językowe: mówienie, czytanie, pisanie i słuchanie. Zajęcia mogą odbywać się z polskim lektorem, który zwróci uwagę na umiejętność pisania i położy nacisk na poprawność gramatyczną oraz z native speakerem, który rozwinie umiejętność swobodnej komunikacji.

Co zyskują Państwo z EduLang

  • Wsparcie językowe w swojej firmie. Tłumaczenie tekstów. Pisanie i korekta maili po angielsku, wykonanie prezentacji lub sprawdzenie jej pod kątem stylistycznym i leksykalnym.
  • Najlepsze materiały do nauki, zarówno podręczniki jak i zasoby multimedialne. Skuteczna nauka języka, zwłaszcza w przypadku osób, które nie mają wystarczającej ilości czasu na naukę w domu, oznacza maksymalizację nauki na zajęciach. Taka nauka musi być „multimedialna”, dotykająca wszystkich obszarów porozumiewania się. Dlatego na zajęciach kładziemy także nacisk na aktywizowanie wszystkich sprawności językowych: słuchania, mówienia, czytania i pisania.
  • Program szkoleń dostosowany do indywidualnych potrzeb i wymagań poprzez przeprowadzenie bezpłatnych testów pozycjonujących oraz indywidualną, również bezpłatną, analizę metodyczną, która jest kolejnym czynnikiem, jaki bierzemy pod uwagę oceniając umiejętności językowe Kursantów aby przydzielić ich na odpowiedni poziom sprawności językowej.
  • Przygotowanie do egzaminów Cambridge: FCE, CAE, BEC, TOEFL, IELTS.
  • Dostęp do bogatej biblioteki najnowocześniejszych zasobów multimedialnych, słowników i płyt CD, a także najlepszych na rynku podręczników m.in. wydawnictw Cambridge, Oxford czy Longman.
  • Cykliczne raporty dotyczące postępów Kursantów z uwzględnieniem frekwencji, testów, zrealizowanego materiału oraz wytycznych do dalszej nauki.

Każdy lektor na zajęcia dociera wyposażony w laptop, w razie konieczności również w projektor. Na życzenie Klienta organizujemy także konwersacje, na których często zależy Kursantom indywidualnym. Mogą się one odbywać zarówno z native speakerem jak i z lektorem polskim.

Nasze doświadczenie w nauczaniu obejmuje zarówno Business English jak i General English oraz język specjalistyczny z różnych dziedzin i na różnych poziomach zaawansowania.

Język specjalistyczny, który znajduje się w ofercie, podzielony został na następujące obszary tematyczne:

Human Resources + Job Hunting
Management + Secretaries and Assistants
Marketing + Media
Banking and Finance + Law
Aviation (lotnisko, awionika, odprawy pasażerskie) + Travelling English

Tłumaczenia

Nasza oferta obejmuje także zlecenia na tłumaczenia tekstowe.
Posiadamy doświadczenie w tłumaczeniu tekstów o tematyce biznesowej, ekonomicznej, IT, prawniczej, a także książek i scenariuszy filmowych.