Wizytówką naszej szkoły są wykwalifikowani lektorzy, którzy z zaangażowaniem podejmują się największych wyzwań dydaktycznych i wspierają naszych słuchaczy w drodze do osiągnięcia sukcesu językowego. Szkołę tworzy grupa ludzi, których oprócz wysokich kwalifikacji zawodowych i bogatego doświadczenia w nauczaniu języków obcych, łączy ogromne zaangażowanie i radość z wykonywanej pracy! Nasi lektorzy potrafią  motywować  i zachęcać uczniów do samodzielnej pracy nad językiem.

Wszyscy nasi lektorzy posiadają wykształcenie kierunkowe: minimum licencjat z lingwistyki stosowanej lub filologii na studiach stacjonarnych, ukończony kurs pedagogiczny  oraz minimum  2- letnie doświadczenie w pracy zawodowej.

Lektorzy przechodzą  także cykl szkoleń wewnętrznych z ukierunkowaniem na wymagania metodyczne naszej placówki.