Kluby

Nasza szkoła propaguje różne metody wspomagania nauki języka angielskiego. Staramy się przedstawiać naszym uczniom różne sposoby i możliwości poszerzania słownictwa, aktywizowania poznanego materiału i nabywania pewności siebie w posługiwaniu się językiem angielskim. Dlatego też w naszej szkole działają trzy Kluby dedykowane naszym uczniom, na których uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności językowe. Są to Reading Club, Movie Club, Journalistic Club i Drama Club. Udział uczniów naszej szkoły w tych klubach jest bezpłatny. W klubach mogą brać udział odpłatnie również uczniowie nie uczęszczający na nasze kursy.

Reading Club – Galeria zdjęć

Nasza szkoła prowadzi akcję „Do you read every day? I do!”, która ma na celu zachęcanie uczniów do czytania w języku angielskim. W ramach kursu uczniowie otrzymują dostosowaną do ich poziomu językowego lekturę i po przeczytaniu omawiają ją na zajęciach . Młodszym dzieciom, które jeszcze nie umieją czytać, lektury po angielsku są czytane przez lektora. Nasza akcja cieszy się dużym powodzeniem, dlatego uruchomiliśmy specjalny klub dla miłośników czytania – Reading Club.

Reading Cluby mamy dwa – dla młodszych i starszych dzieci. Jednym z celów Reading Clubu jest zapoznanie uczniów z literaturą anglojęzyczną w różnym zakresie, w zależności od wieku uczestników. Starsi uczniowie zapoznają się z literaturą klasyczną, a młodsi z bajkami, krótkimi historyjkami, komiksami związanymi z kulturą i historią krajów anglojęzycznych. 

Kolejnym celem jest poszerzanie i utrwalanie słownictwa, wspomaganie swobody wypowiedzi i wiary we własne umiejętności językowe.

Od początku działania klubu obserwujemy u naszych uczniów większą pewność siebie w formułowaniu wypowiedzi zarówno ustnych, jak i  pisemnych, uczniowie chętnie zabierają głos na zajęciach, a przede wszystkim czują się swobodnie w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

Movie Club – Galeria zdjęć

Movie Club  to ukłon w stronę kinomaniaków.  Uczniowie przychodzą do nas  obejrzeć film, jedną z sal lekcyjnych  zamieniamy na salę kinową, mamy nawet pop-cornJ.  Film jest zawsze dostosowany do wieku i poziomu językowego uczniów. Lektor prowadzący zapoznaje uczniów ze słownictwem, ciekawymi zwrotami, kulisami powstania filmu. Uczniowie bawią się i uczą.

Celem Movie Clubu jest rozszerzanie zakresu słownictwa, zapoznawanie uczniów z różnymi akcentami i tempem wypowiedzi, co w konsekwencji prowadzi do lepszego rozumienia języka mówionego.

Drama Club – Galeria zdjęć

Drama Club w naszej szkole jest prowadzony przez native speakera.  Finał ich prac (przedstawienie, etiudy filmowe, teledyski) można obejrzeć na naszym uroczystym zakończeniu roku szkolnego, gdzie nasi uczniowie przedstawią swoim kolegom i ich rodzinom efekty swojej pracy.

Drama Club ma na celu rozwijać zdolności i zainteresowania uczniów w zakresie kultury i literatury krajów anglosaskich oraz przyjemne i twórcze warsztaty teatralne. W zajęciach opartych na autorskim programie wykorzystujemy różnorodne sztuki z literatury angielskiej i amerykańskiej.

Uczniowie wspólnie z lektorem prowadzącym decydują o wyborze materiału, nad którym będą pracować. Praca nad tekstem polega na  czytaniu  z podziałem na role, zwracając jednocześnie dużą uwagę na głos (intonacja, akcent, wymowa). Dokonanie wyboru równoznaczne jest z podjęciem szczegółowej pracy nad tekstem, strojem, scenografią, oprawą muzyczną. Uczestnicy Klubu uczą się tekstu, systematycznie szlifują wymowę, dopracowują ruch sceniczny, scenografię.

Drama Club jest szczególnym rodzajem aktywności językowej, kolejny stopień „wtajemniczenia” językowego. W jednym momencie uczeń musi pamiętać o tekście, intonacji, grze aktorskiej. Do tego dochodzi trema związana z wystąpieniem publicznym, a finalnie przed naprawdę dużą publicznością.

Journalistic Club – Galeria zdjęć

Pomysł narodził się po głębszej analizie programów nauczania w szkołach, gdzie umiejętność pisania tekstów w języku obcym traktowana jest „po macoszemu”.

Zajęcia mają formułę „brain stormu” czyli burzy mózgów. Uczniowie recenzują filmy dla dzieci i młodzieży, opisują wydarzenia z życia naszej szkoły, piszą kronikę szkolną oraz redagują gazetkę. Gazetka zawiera krótkie reportaże z wydarzeń z naszego sąsiedztwa. Zawiera również rubrykę o sukcesach naszych milusińskich oraz kącik satyryczny.

Tytuł naszej szkolnej gazetki to „The Bingo Times”. Gazetka jest ilustrowana zdjęciami wykonanymi również przez naszych Uczniów. Jak prawdziwi dziennikarze dzieci przeprowadzają mikrowywiady ze swoimi kolegami, zbierają opinie jakie filmy chcieliby obejrzeć na Movie Club lub jakie lektury przeczytać na Reading Club.
Klub dedykowany jest dla uczniów od 4 klasy wzwyż.

Efekty pracy naszych młodych dziennikarzy i grafików, będą Państwo mogli zobaczyć jak zwykle na zakończeniu roku szkolnego.

Atrakcje gwarantowane! Serdecznie zapraszamy


Zobacz wszystkie wydania „The Bingo Times”