Edulang posiada doświadczoną, życzliwą, profesjonalną kadrę, dlatego też możemy świadczyć dla naszych słuchaczy usługi na najwyższym poziomie.

Edulang specjalizuje się w nauczaniu języków obcych oraz języka polskiego jako obcego.

Obecnie w naszej placówce można uczyć się języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, francuskiego oraz chińskiego w systemie grupowym i indywidualnym, na każdym poziomie zaawansowania. Uczymy też cudzoziemców języka polskiego.

Praca z naszymi słuchaczami nastawiona jest na solidne podstawy gramatyczne, jak i komunikację. W tym celu zajęcia w grupach prowadzone są zarówno przez lektora polskiego (który wprowadza materiał gramatyczny oraz nowe słownictwo), jak i native speakera, który w trakcie swoich zajęć aktywizuje opanowane przez słuchaczy umiejętności. Podczas zajęć w naszej szkole uczniowie zdobywają również wiedzę o kulturze i obyczajach z obszaru danego języka obcego.

Nauczanie języków obcych to nasza wielka pasja. Dlatego nieustannie poszukujemy nowych sposobów zaktywizowania poznanego materiału i uatrakcyjnienia zajęć. W tym celu prowadzimy Reading Club, Movie Club, Journalistic Club i Drama Club. Dzieci i młodzież uczestniczące w tych dodatkowych zajęciach mają możliwość kontaktu z językiem obcym w zupełnie innym wymiarze i atmosferze, co znacząco wpływa na ich późniejsze umiejętności komunikacyjne.

Język, wymowa, treść i jakość przekazu – to elementy na których koncentrujemy naszą uwagę.

W naszej placówce zajmujemy się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych.

Nasi logopedzi posiadają wiedzę  z zakresu językoznawstwa, pedagogiki, psychologii, foniatrii, neurologii, audiologii, ortodoncji, anatomii, fizjologii.

W naszej placówce prowadzimy kursy predyspozycji językowych, którego adresatami są:

  • Uczniowie klasy 3. gimnazjum (kandydaci do liceów dwujęzycznych).

Kurs ma na celu kształcenie kompetencji kandydatów do szkół dwujęzycznych w zakresie predyspozycji językowych, nabywanie umiejętności w rozwiązywaniu zadań testowych z zakresu języka fikcyjnego (taki język stanowi filar testu predyspozycji językowych) oraz kształtowanie wyobraźni lingwistycznej.

Prowadzimy świetlicę anglojęzyczną – Common room.

Zajęcia prowadzi native speaker, który uczy i zachęca dzieci do twórczej i rozwijającej wyobraźnię zabawy połączonej z poznawaniem nowej tematyki i praktycznych zwrotów z życia codziennego. Celem naszych spotkań jest budowanie poczucia świadomości swoich umiejętności językowych i pozytywnego stosunku do swobodnego komunikowania się w języku obcym.