KURSY PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH

W naszej placówce prowadzimy kursy predyspozycji językowych, którego adresatami są:

  • Uczniowie klasy 3. gimnazjum (kandydaci do liceów dwujęzycznych).

Kurs ma na celu:

  • kształcenie kompetencji kandydatów do szkół dwujęzycznych w zakresie predyspozycji językowych;
  • nabywanie umiejętności w rozwiązywaniu zadań testowych z zakresu języka fikcyjnego (taki język stanowi filar testu predyspozycji językowych);
  • kształtowanie wyobraźni lingwistycznej.

Kursy predyspozycji językowych w naszej placówce prowadzą specjaliści z doświadczeniem dydaktycznym w zakresie nauczania polskich i obcojęzycznych uczniów i studentów, a nasze kursy wyróżnia metodyka i różnorodność form kształcenia.

Dla uczniów klas trzecich gimnazjum  przygotowaliśmy dwa rodzaje kursów
w grupach 4-6 osobowych:

  • Kurs PJL1 (dłuższy) 32 godziny w systemie 2 godzinnym
  • Kurs PJL2 (krótszy) 20 godzin, również w systemie 2-godzinnym

Terminy kursów oraz cenniki są dostępne w sekretariacie naszej placówki.