Katarzyna Patalan

Lektor języka angielskiego
Katarzyna Patalan

Licencjat uzyskany na kierunku Filologia Angielska o specjalności nauczycielskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Studentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Filologia Angielska – studia magisterskie. Czynny członek koła naukowego „Sekcja Komiksu i Literatury Graficznej” w Instytucie Anglistyki UW. Uczestniczka wielu konferencji metodycznych organizowanych m.in. przez Macmillan Education, Oxford University Press  i Kapelusze Lektora.

Bardzo lubi pracę z dziećmi.