Nadrzędnym celem naszej szkoły językowej jest rzetelne przygotowanie naszych Uczniów i Słuchaczy do swobodnego posługiwania się językiem angielskim (zarówno w mowie jak i w piśmie) oraz należyte przygotowanie do realizacji celów, które sobie założyli, np. zdobywania certyfikatów językowych na różnych poziomach.

Szybkie efekty nauki są możliwe przy dobrym dopasowaniu materiału dydaktycznego do potrzeb i możliwości Uczniów oraz dzięki wykorzystaniu różnych środków przekazu (polisensoryczność, technologie komputerowe i multimedialne) rozwijających wszystkie zdolności językowe: mówienie, czytanie, pisanie i słuchanie.

Materiały dydaktyczne (renomowanych wydawców oraz autorskie), z których korzystamy w Edulang  gwarantują naszym Uczniom i ich Rodzicom najwyższą jakość nauczania.

Nauka w naszej szkole jest przyjazna Uczniowi – gwarantuje mu poczucie odniesionego sukcesu i świadomość własnej wartości.

Świadomość swojej kompetencji językowej pozwala Uczniom i Słuchaczom na naukę języka nie tylko na zajęciach szkolnych, ale również w czasie wolnym (słuchanie piosenek, czytanie książek w języku angielskim). Rozwijamy w naszych Uczniach i Słuchaczach samodzielność i niezależność w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności językowych (Kluby: Drama i Journalistic pozwalają Uczniom na świadome rozwijanie aktywności i umiejętności komunikacyjnych).

Nasi najmłodsi Uczniowie uczą się w formie zabawy, nie tylko podczas lekcji, ale również w naszej anglojęzycznej świetlicy (Common room). Na zajęciach dziecko wykorzystuje wszystkie zmysły, co pozwala mu na utrwalanie nowych treści językowych na różne sposoby.