ŚWIETLICA ANGLOJĘZYCZNA – COMMON ROOM – FUN WITH ENGLISH

Zapraszamy dzieci z klas 1-3 (6-9 lat) do zabawy połączonej z elementami nauki języka angielskiego. Zamiast spędzać czas w świetlicy szkolnej zapraszamy do nas.

Common room to okazja do twórczej i rozwijającej wyobraźnię zabawy połączonej z poznawaniem nowej tematyki i praktycznych zwrotów z życia codziennego. Celem naszych spotkań jest budowanie poczucia świadomości swoich umiejętności językowych i pozytywnego stosunku do swobodnego komunikowania się w języku obcym. Specyfika naszych świetlicowych zajęć to poznawanie i utrwalanie praktycznych, pozaszkolnych umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim. Dzieci uczą się, że znajomość angielskiego służy komunikowaniu się w codziennych sytuacjach. Tak jak na programowych zajęciach, podczas nauki w świetlicy kładziemy nacisk na polisensoryczność bodźców czyli angażujemy dzieci do różnorodnych aktywności, wykorzystując wszystkie zmysły. Przewidziany jest również czas na swobodną zabawę dzieci.

Aktywności i tematyka zajęć nie powtarzają się.

Zapewniamy opiekę wykwalifikowanego lektora.

Zobacz również: Kluby